Council Meeting

Monday, September 14, 2015 - 6:30pm
Monday, October 12, 2015 - 6:30pm
Monday, November 9, 2015 - 6:30pm
Monday, December 14, 2015 - 6:30pm
Monday, January 11, 2016 - 6:30pm
Monday, February 8, 2016 - 6:30pm
Monday, March 14, 2016 - 6:30pm
Monday, April 11, 2016 - 6:30pm
Monday, May 9, 2016 - 6:30pm
Monday, June 13, 2016 - 6:30pm
Monday, July 11, 2016 - 6:30pm
Monday, August 8, 2016 - 6:30pm
Monday, September 12, 2016 - 6:30pm
Monday, October 10, 2016 - 6:30pm
Monday, November 14, 2016 - 6:30pm
Monday, December 12, 2016 - 6:30pm
Monday, January 9, 2017 - 6:30pm
Monday, February 13, 2017 - 6:30pm
Monday, March 13, 2017 - 6:30pm
Monday, April 10, 2017 - 6:30pm
Monday, May 8, 2017 - 6:30pm
Monday, June 12, 2017 - 6:30pm
Monday, July 10, 2017 - 6:30pm
Monday, August 14, 2017 - 6:30pm
Monday, September 11, 2017 - 6:30pm
Monday, October 9, 2017 - 6:30pm
Monday, November 13, 2017 - 6:30pm
Monday, December 11, 2017 - 6:30pm
Monday, January 8, 2018 - 6:30pm
Monday, February 12, 2018 - 6:30pm
Monday, March 12, 2018 - 6:30pm
Monday, April 9, 2018 - 6:30pm
Monday, May 14, 2018 - 6:30pm
Monday, June 11, 2018 - 6:30pm
Monday, July 9, 2018 - 6:30pm
Monday, August 13, 2018 - 6:30pm
Monday, September 10, 2018 - 6:30pm
Monday, October 8, 2018 - 6:30pm
Monday, November 12, 2018 - 6:30pm
Monday, December 10, 2018 - 6:30pm
Monday, January 14, 2019 - 6:30pm
Monday, February 11, 2019 - 6:30pm
Monday, March 11, 2019 - 6:30pm
Monday, April 8, 2019 - 6:30pm
Monday, May 13, 2019 - 6:30pm
Monday, June 10, 2019 - 6:30pm
Monday, July 8, 2019 - 6:30pm
Monday, August 12, 2019 - 6:30pm
Monday, September 9, 2019 - 6:30pm
Monday, October 14, 2019 - 6:30pm
Monday, November 11, 2019 - 6:30pm
Monday, December 9, 2019 - 6:30pm
Monday, January 13, 2020 - 6:30pm
Monday, February 10, 2020 - 6:30pm
Monday, March 9, 2020 - 6:30pm
Monday, April 13, 2020 - 6:30pm
Monday, May 11, 2020 - 6:30pm
Monday, June 8, 2020 - 6:30pm
Monday, July 13, 2020 - 6:30pm
Monday, August 10, 2020 - 6:30pm
Monday, September 14, 2020 - 6:30pm
Monday, October 12, 2020 - 6:30pm
Monday, November 9, 2020 - 6:30pm
Monday, December 14, 2020 - 6:30pm
Monday, January 11, 2021 - 6:30pm
Monday, February 8, 2021 - 6:30pm
Monday, March 8, 2021 - 6:30pm
Monday, April 12, 2021 - 6:30pm
Monday, May 10, 2021 - 6:30pm
Monday, June 14, 2021 - 6:30pm
Monday, July 12, 2021 - 6:30pm
Monday, August 9, 2021 - 6:30pm
Monday, September 13, 2021 - 6:30pm
Monday, October 11, 2021 - 6:30pm
Monday, November 8, 2021 - 6:30pm
Monday, December 13, 2021 - 6:30pm
Monday, January 10, 2022 - 6:30pm
Monday, February 14, 2022 - 6:30pm
Monday, March 14, 2022 - 6:30pm
Monday, April 11, 2022 - 6:30pm
Monday, May 9, 2022 - 6:30pm
Monday, June 13, 2022 - 6:30pm
Monday, July 11, 2022 - 6:30pm
Monday, August 8, 2022 - 6:30pm
Monday, September 12, 2022 - 6:30pm
Monday, October 10, 2022 - 6:30pm
Monday, November 14, 2022 - 6:30pm
Monday, December 12, 2022 - 6:30pm
Monday, January 9, 2023 - 6:30pm
Monday, February 13, 2023 - 6:30pm
Monday, March 13, 2023 - 6:30pm
Monday, April 10, 2023 - 6:30pm
Monday, May 8, 2023 - 6:30pm
Monday, June 12, 2023 - 6:30pm
Monday, July 10, 2023 - 6:30pm
Monday, August 14, 2023 - 6:30pm
Monday, September 11, 2023 - 6:30pm
Monday, October 9, 2023 - 6:30pm
Monday, November 13, 2023 - 6:30pm
Monday, December 11, 2023 - 6:30pm
Monday, January 8, 2024 - 6:30pm
Monday, February 12, 2024 - 6:30pm
Monday, March 11, 2024 - 6:30pm
Monday, April 8, 2024 - 6:30pm
Monday, May 13, 2024 - 6:30pm
Monday, June 10, 2024 - 6:30pm
Monday, July 8, 2024 - 6:30pm
Monday, August 12, 2024 - 6:30pm
Monday, September 9, 2024 - 6:30pm
Monday, October 14, 2024 - 6:30pm
Monday, November 11, 2024 - 6:30pm
Monday, December 9, 2024 - 6:30pm
Monday, January 13, 2025 - 6:30pm
Monday, February 10, 2025 - 6:30pm
Monday, March 10, 2025 - 6:30pm
Monday, April 14, 2025 - 6:30pm
Monday, May 12, 2025 - 6:30pm
Monday, June 9, 2025 - 6:30pm
Monday, July 14, 2025 - 6:30pm
Monday, August 11, 2025 - 6:30pm
Monday, September 8, 2025 - 6:30pm
Monday, October 13, 2025 - 6:30pm
Monday, November 10, 2025 - 6:30pm
Monday, December 8, 2025 - 6:30pm
Monday, January 12, 2026 - 6:30pm
Monday, February 9, 2026 - 6:30pm
Monday, March 9, 2026 - 6:30pm
Monday, April 13, 2026 - 6:30pm
Monday, May 11, 2026 - 6:30pm
Monday, June 8, 2026 - 6:30pm
Monday, July 13, 2026 - 6:30pm
Monday, August 10, 2026 - 6:30pm
Monday, September 14, 2026 - 6:30pm
Monday, October 12, 2026 - 6:30pm
Monday, November 9, 2026 - 6:30pm
Monday, December 14, 2026 - 6:30pm
Monday, January 11, 2027 - 6:30pm
Monday, February 8, 2027 - 6:30pm
Monday, March 8, 2027 - 6:30pm
Monday, April 12, 2027 - 6:30pm
Monday, May 10, 2027 - 6:30pm
Monday, June 14, 2027 - 6:30pm
Monday, July 12, 2027 - 6:30pm
Monday, August 9, 2027 - 6:30pm
Monday, September 13, 2027 - 6:30pm
Monday, October 11, 2027 - 6:30pm
Monday, November 8, 2027 - 6:30pm
Monday, December 13, 2027 - 6:30pm
Monday, January 10, 2028 - 6:30pm
Monday, February 14, 2028 - 6:30pm
Monday, March 13, 2028 - 6:30pm
Monday, April 10, 2028 - 6:30pm
Monday, May 8, 2028 - 6:30pm
Monday, June 12, 2028 - 6:30pm
Monday, July 10, 2028 - 6:30pm
Monday, August 14, 2028 - 6:30pm
Monday, September 11, 2028 - 6:30pm
Monday, October 9, 2028 - 6:30pm
Monday, November 13, 2028 - 6:30pm
Monday, December 11, 2028 - 6:30pm
Monday, January 8, 2029 - 6:30pm
Monday, February 12, 2029 - 6:30pm
Monday, March 12, 2029 - 6:30pm
Monday, April 9, 2029 - 6:30pm
Monday, May 14, 2029 - 6:30pm
Monday, June 11, 2029 - 6:30pm
Monday, July 9, 2029 - 6:30pm
Monday, August 13, 2029 - 6:30pm
Monday, September 10, 2029 - 6:30pm
Monday, October 8, 2029 - 6:30pm
Monday, November 12, 2029 - 6:30pm
Monday, December 10, 2029 - 6:30pm
Monday, January 14, 2030 - 6:30pm
Monday, February 11, 2030 - 6:30pm
Monday, March 11, 2030 - 6:30pm
Monday, April 8, 2030 - 6:30pm
Monday, May 13, 2030 - 6:30pm
Monday, June 10, 2030 - 6:30pm
Monday, July 8, 2030 - 6:30pm
Monday, August 12, 2030 - 6:30pm
Monday, September 9, 2030 - 6:30pm
Monday, October 14, 2030 - 6:30pm
Monday, November 11, 2030 - 6:30pm
Monday, December 9, 2030 - 6:30pm
Monday, January 13, 2031 - 6:30pm
Monday, February 10, 2031 - 6:30pm
Monday, March 10, 2031 - 6:30pm
Monday, April 14, 2031 - 6:30pm
Monday, May 12, 2031 - 6:30pm
Monday, June 9, 2031 - 6:30pm
Monday, July 14, 2031 - 6:30pm
Monday, August 11, 2031 - 6:30pm
Monday, September 8, 2031 - 6:30pm
Monday, October 13, 2031 - 6:30pm
Monday, November 10, 2031 - 6:30pm
Monday, December 8, 2031 - 6:30pm
Monday, January 12, 2032 - 6:30pm
Monday, February 9, 2032 - 6:30pm
Monday, March 8, 2032 - 6:30pm
Monday, April 12, 2032 - 6:30pm
Monday, May 10, 2032 - 6:30pm
Monday, June 14, 2032 - 6:30pm
Monday, July 12, 2032 - 6:30pm
Monday, August 9, 2032 - 6:30pm
Monday, September 13, 2032 - 6:30pm
Monday, October 11, 2032 - 6:30pm
Monday, November 8, 2032 - 6:30pm
Monday, December 13, 2032 - 6:30pm
Monday, January 10, 2033 - 6:30pm
Monday, February 14, 2033 - 6:30pm
Monday, March 14, 2033 - 6:30pm
Monday, April 11, 2033 - 6:30pm
Monday, May 9, 2033 - 6:30pm
Monday, June 13, 2033 - 6:30pm
Monday, July 11, 2033 - 6:30pm
Monday, August 8, 2033 - 6:30pm
Monday, September 12, 2033 - 6:30pm
Monday, October 10, 2033 - 6:30pm
Monday, November 14, 2033 - 6:30pm
Monday, December 12, 2033 - 6:30pm
Monday, January 9, 2034 - 6:30pm
Monday, February 13, 2034 - 6:30pm
Monday, March 13, 2034 - 6:30pm
Monday, April 10, 2034 - 6:30pm
Monday, May 8, 2034 - 6:30pm
Monday, June 12, 2034 - 6:30pm
Monday, July 10, 2034 - 6:30pm
Monday, August 14, 2034 - 6:30pm
Monday, September 11, 2034 - 6:30pm
Monday, October 9, 2034 - 6:30pm
Monday, November 13, 2034 - 6:30pm
Monday, December 11, 2034 - 6:30pm
Monday, January 8, 2035 - 6:30pm
Monday, February 12, 2035 - 6:30pm
Monday, March 12, 2035 - 6:30pm
Monday, April 9, 2035 - 6:30pm
Monday, May 14, 2035 - 6:30pm
Monday, June 11, 2035 - 6:30pm
Monday, July 9, 2035 - 6:30pm
Monday, August 13, 2035 - 6:30pm
Monday, September 10, 2035 - 6:30pm
Monday, October 8, 2035 - 6:30pm
Monday, November 12, 2035 - 6:30pm
Monday, December 10, 2035 - 6:30pm
Monday, January 14, 2036 - 6:30pm
Monday, February 11, 2036 - 6:30pm
Monday, March 10, 2036 - 6:30pm
Monday, April 14, 2036 - 6:30pm
Monday, May 12, 2036 - 6:30pm
Monday, June 9, 2036 - 6:30pm